Veríme v budúcnosť
inovácií a podnikania
na Slovensku


Veríme v budúcnosť
inovácií a podnikania
na Slovensku


Slovensko potrebuje podnikateľov a podnikateľky, ktorí veria v inovácie, a banku, ktorá ich podporí.

Chceme ľudí povzbudiť k tomu, aby verili v budúcnosť na Slovensku, aby sa na našu krajinu pozerali s optimizmom a realizovali si tu svoje sny. Len tak sa nám bude všetkým lepšie žiť a podnikať.
A iba tak budeme všetci spolu ako krajina úspešní.

Vyberte si ponuku presne pre váše podnikanie:

Začínajúci podnikatelia

Ste zamestnaný, chcete začať
podnikať,
máte nápad? 

Startup
 

Máte MVP, prvých klientov,
ste technologický startup?

Živnostenské
podnikanie

Ste
živnostník/živnostníčka
alebo SZČO?

Malá
firma

Ste
rastúca
firma?
 

Stredne veľká
firma

Máte
firmu
a chcete
inovovať? 

Vyberte si ponuku presne pre váše podnikanie:

Inšpiratívne príbehy úspešných Slovákov, ktorí sa vrátili

Po skúsenostiach v zahraničí sa rozhodli spojiť svoju budúcnosť s rodnou krajinou.