Fond budúcnosti

Investujte do megatrendov budúcnosti už od 20 € mesačne

Fond budúcnosti

Investujte
do megatrendov budúcnosti
už od 20 €
mesačne


„Investovaním do Fondu budúcnosti
pomáhate meniť svet k lepšiemu.“

Predstavujeme vám unikátny
Fond budúcnosti zameraný na investičné megatrendy,
ktoré menia našu spoločnosť

Zdravotná
starostlivosť

Biotechnológie,
zdravá
výživa

Technológie a inovácie

Umelá inteligencia, virtuálna realita

Životné prostredie a čistá energia

Obnoviteľná energia, efektívne využitie vody

Životný
štýl

Posilnenie
postavenia žien,
fitnes, zdravie

Ekonomické
zmeny vo svete

Rastúci podiel
strednej
vrstvy

Prečo investovať do megatrendov budúcnosti

Firmy, ktoré sa držia týchto megatrendov budúcnosti majú šancu uspieť a cena ich akcií môže z dlhodobého hľadiska rásť, a to je príležitosť ako zhodnotiť aj vaše peniaze. Preto do fondu budúcnosti vyberáme akcie spoločností z celého sveta patriace do megatrendov ako Amazon, Microsoft, Adobe a iné.

 

Zhodnotenie a detail fondu

Fond budúcnosti vznikol inováciou Globálneho akciového fondu, ktorý ponúkame už viac ako 17 rokov.
Za posledný rok dosiahol zhodnotenie 18,52 % (k 29. 12. 2021).

Tak ako všetky fondy, aj Fond budúcnosti spĺňa vysoké etické štandardy tým, že neinvestuje do spoločností generujúcich významnú časť príjmov z ťažby a spracovania uhlia, alebo podnikania so zbraňami

Predstavujeme vám unikátny
Fond budúcnosti zameraný na investičné megatrendy, ktoré menia našu spoločnosť

Prečo investovať do megatrendov budúcnosti

Firmy, ktoré sa držia týchto megatrendov budúcnosti majú šancu uspieť a cena ich akcií môže z dlhodobého hľadiska rásť, a to je príležitosť ako zhodnotiť aj vaše peniaze. Preto do fondu budúcnosti vyberáme akcie spoločností z celého sveta patriace do megatrendov ako Amazon, Microsoft, Adobe a iné.

Zhodnotenie a detail fondu

Fond budúcnosti vznikol inováciou Globálneho akciového fondu, ktorý ponúkame už viac ako 17 rokov.
Za posledný rok dosiahol zhodnotenie 18,52 % (k 29. 12. 2021).

Tak ako všetky fondy, aj Fond budúcnosti spĺňa vysoké etické štandardy tým, že neinvestuje do spoločností generujúcich významnú časť príjmov z ťažby a spracovania uhlia, alebo podnikania so zbraňami

Investovaním do technológií či životného prostredia môžete vaše peniaze zhodnotiť
ešte viac


Investovaním do technológií či životného prostredia môžete vaše peniaze zhodnotiť
ešte viac

Vyberte si spôsob investovania, ktorý vám vyhovuje

Mesačne už od 20 €

  • bez vstupných poplatkov,
  • sumu môžete kedykoľvek znížiť či zvýšiť, alebo sporenie pozastaviť,
  • mimoriadne vklady až do sumy 500 €,
  • cez Georgea na pár klikov,
  • sporenie, ktoré môže ochrániť vaše úspory pred infláciou.

Jednorazovo už od 150 €

  • máte k dispozícii voľné peniaze,
  • cez Georgea na pár klikov,
  • poradíme vám v každej pobočke či cez videokonzultáciu.

„Našim 20-ročným skúsenostiam dôveruje
už viac ako 300 000 klientov.
A preto sme dnes 2. najväčší správca podielových fondov v hodnote cez 2 mld. €.”

Pozrite si, čo o Fonde budúcnosti hovorí odborník

Ste skúsený investor?

V apke George si vyberiete aj z ponuky ETF fondov


Ste skúsený investor?
V apke George si vyberiete aj z ponuky ETF fondov

Upozornenie: AM SLSP Fond budúcnosti spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Uvedené zhodnotenie investície do podielového fondu predstavuje hrubé zhodnotenie bez zohľadnenia poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov, pričom zdrojom informácii je správcovská spoločnosť. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.