Veríme v budúcnosť
inovácií a podnikania
na Slovensku


Veríme v budúcnosť
inovácií a podnikania
na Slovensku


Slovensko potrebuje podnikateľov a podnikateľky, ktorí veria v inovácie, a banku, ktorá ich podporí.

Chceme ľudí povzbudiť k tomu, aby verili v budúcnosť na Slovensku, aby sa na našu krajinu pozerali s optimizmom a realizovali si tu svoje sny. Len tak sa nám bude všetkým lepšie žiť a podnikať. A iba tak budeme všetci spolu ako krajina úspešní.

Vyberte si ponuku presne pre vaše podnikanie:

Začínajúci podnikatelia


Máte nápad,
začínate
podnikať?

Startup
 


Máte startup, 
MVP, prvých
klientov?

Živnostenské
podnikanie


Ste SZČO
alebo živnostník/
živnostníčka?

Malá
firma


Ste
rastúca
firma?

Stredne veľká
firma


Chcete
inovovať svoju
firmu? 

Vyberte si ponuku presne pre váše podnikanie:

Vytvorte niečo,
čo pretrvá do budúcnosti


Vytvorte niečo,
čo pretrvá
do budúcnosti

Inšpiratívne príbehy úspešných Slovákov, ktorí sa vrátili

Po skúsenostiach v zahraničí sa rozhodli spojiť svoju budúcnosť s prácou a podnikaním v rodnej krajine